به منظور ققل نمودن امکانات برای کاربران مهمان، مدیر اتاق میتواند روی گزینه تنظیمات اتاق، چرخ دنده واقع در بخش لیست کاربران کلیک نماید. سپس از بین گزینه های فعال، روی گزینه قفل کردن کاربران کلیک نماید.

سپس کافیست از بین قفل های موجود در سیستم (بنا به پلن خریداری شده و پلن تنظیم شده برای شما)، موارد مدنظر را قفل نمایید تا مهمانانی که وارد جلسه میشوند و یا حضار مهمان جلسه، از آن امکان محروم شوند. جهت بازکردن قفل ها، برعکس همین مراحل را دنبال نمایید و به جای قفل کردن، آنها را باز کنید.

با تغییر هر یک، میتوانید برخی از موارد را قفل کنید. به طور مثال، اشتراک گذاری دوربین را ما قفل نموده ایم و در تصویر ذیل مشخص است:

فعال/غیرفعال کردن قفل کاربران به صورت مورد به مورد

همچنین میتوانید به صورت مورد به مورد نیز قفل ها را باز کنید. برای باز کردن مورد به مورد، میتوانید روی اسم هر فرد کلیک کرده و روی بازکردن قفل وی کلیک کنید. در این صورت قفل فقط برای کاربر مدنظر باز میشود.

دیدگاهتان را بنویسید 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *