چنانچه شما شنونده باشید، و قرار باشد صحبت کنید، از مدیر جلسه درخواست کنید تا قفل صدا را برای شما باز نماید. دقت کنید تا زمانی که دسترسی شما به میکروفون قفل باشد، نمیتوانید میکروفون را روشن نمایید. لذا از مدیر جلسه درخواست نمایید قفل صدای شما را باز نماید.

سپس نیاز است که روی دکمه ترک صدا در پایین صفحه کلیک کنید تا چنانچه دسترسی میکروفون نداشته باشید، روی ترک صدا زده شود.

پس از کلیک روی ترک صدا میتوانید، عکس ذیل را مشاهده خواهید نمود:

سپس روی همان دکمه ترک صدا کلیک کنید تا چنانچه مجوز صدا داشته باشید، مجدد پیغام دسترسی صدا به شما داده شود.

سپس میتوانید روی میکروفون کلیک کنید.

چند لحظه منتظر بمانید تا سیستم صوتی شما متصل و همگام شود.

چنانچه مشکلی در اینترنت شما و ارتباط شما وجود نداشته باشد، به راحتی به جلسه متصل میشوید.

دیدگاهتان را بنویسید 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *